Feiring av 20-års jubileum

Det er nå 20 år siden Romanifolkets Landsforening, nå Taternes Landsforening ble stiftet. Dette feires søndag 19. april på Glomdalsmuseet. Formålet med feiringen er å hedre alle de som vært med på å utvikle foreningen. I denne tiden har det skjedd mye ovenfor romanifolket/taterne i Norge. Ikke minste er folket blitt en nasjonal minoritetsgruppe.

Feiringen tar sted på Glomdalsmuseet i Elverum. Den starter klokken 15:00. Påmelding til Taternes Landsforening.