Festivalstart

Festivalens initiativtagare Frank Novak Rosengren och Marie Länne Persson sjöng och berättade ur sin nyutkomna bok som resandemusik. Foto: Bodil Andersson

Nordic Romani Festival har startat i Stockholm. Under dagen har det varit  skolföreställningar, paneldiskussioner, resandemusik och ett föredrag om resandekartan. Nu i kväll pågår konserter. Allt fortsätter på lördag och söndag.

I skolföreställningarna fick elever från några Stockholmsskolor lyssna till musik insamlad av festivalens initiativtagare, Ralf Novak Rosengren och Marie Länne Persson. Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby, som åkt direkt från en premiärföreställning i Uddevalla, framförde Resandeblod för två skolklasser. Denna föreställning avslutade dessutom dagsprogrammet.

Under två intressanta paneldiskussioner, ledda av Bo Hazell, talades om gångna tider och vad vi kan hoppas av framtiden när det gäller resandekulturen. I den inledande paneldiskussionen återkom man flera gånger till de så kallade tattarkravallerna i Jönköping 1948. Två kvinnor som upplevde dem, systrarna Birgitta Hellström och Barbro Gustavsson, berättade om sina upplevelser. Det  ledde till en publikfråga från ett av de närvarande barnen: Varför var Jönköpingsbor så elaka att de slog de resande i staden?

Arne Andersson, regissör, Birgitta Hellström, Eleonor Frankemo, Barbro Gustavsson och Jim-Rickhard Hartmann deltog i den första debatten. I bakgrunden syns bilder från teaterföreställningen om “tattarkravallerna”. Foto: Bodil Andersson

Eleonor Frankemo talade sig i den andra debatten varm för språkets betydelse för resandefolkets identitet i framtiden. Hon menade att de vuxna måste få hjälp att stärka sin rommani så att de får möjlighet att hjälpa sina barn att använda språket som identitetsbyggare. Mirelle Gyllenbäck menade att genom mer kunskap om den egna kulturen och historien kan resande i allt större utsträckning få styrka att stå fram och berätta om sin kultur. I panelerna var man eniga om att folket behöver att fler ställer sig upp och talar om sitt ursprung.

Delar av en fin knivsamling visas på Musik/Teatermuseet. Foto: Bodil Andersson

I Musik/Tatermuseets konsertsal gjorde också Toni Holgersson en kort spelning, han återkommer senare under festivalen. I konsertsalen finns också en utställning från Romanofolket Resande Östergötland med många bilder, resandekartans uställning samt delar av en knivsamling med resandetjuringar.

Programmet fortsätter på Musik/Teatermuseet och Stallet Folk- och Världsmusik i morgon och enbart på Stallet på söndag.