Følsomt ved utstillingsåpning

Nils Emil Hansen, Oslo museum, og Bernt Eide, ved utstillingsåpningen ved Fredrikstad Museum søndag. Foto: Bodil Andersson

Fotografiene av de mennesker av romani-/tateropphav, som blir vist i utstillingen Nasjonens barn er sterke. Vi møter mennesker der ble rammet av fornorskningspolitikken og ble tatt fra familiene sine. Bildene gav følsomme møter med historien  for noen av de som på søndag besøkte utstillingsåpningen ved Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum.

Utstillingen ble åpnet ved Lars Emil Hansen, direktør ved Oslo museum. Denne utstillingen er viktig for den handler om mennesker, sa han i åpningstalen sin. Den forteller om andre historier enn vi oftest møter på museer. Museer er demokratiske instrumenter og har ansvar for å synliggjøre nasjonale og nye minoriteter.

I Nasjonens barn møter vi menneskene. Foto: Bodil Andersson

Etter det at utstillingen var åpnergav mannen bak den, journalist og fotograf Bernt Eide en forelesning ovenfor hvordan det var mulig for den norske stat ved Norsk misjon blant hjemløse å drive med denne virksomheten rettet mot en spesiell folkegruppe. Bernt Eide snakket mye kring de forskjellige lover som oppover i 1900-tallet rammet de reisende hardt. Han viste dessuten på hvordan det i debattene til det norske stortinget utover 1930-årene ble viset til Tyskland. Og hvordan norske nazister under krigen ville utvikkle registreringen av norske tatere.

Dessuten poengterte han at den hardeste tiden for norske reisende kom etter andre verdenskrig. Og at det var “makten” som var hard på romanifolket, folket i bygdene tok godt mot de reisende.

Utstillingen vil bli stående i hos Fredrikstad Museum i Tøihuset i Gamlebyen i Fredrikstad til St Hans.