Föredömligt av Larsmo

Den hyllade Tv-serien Historieätarna i SVT besöker i veckans avsnitt 1920-talet och tar i detta sammanhang upp rasbiologin.

Författaren Ola Larsmo får frågan om varför rasbiologin uppstod och föll, samt vad den syftade till. Med ett föredömligt ordval väljer Larsmo att säga: Gäller det samer, gäller det romer, gäller det så kallade tattare som man sa då, resande säger man idag när han förklarar tankegångarna. Han visar att det går att skildra både dåtiden och nutiden med respekt för minoritetsgrupper och deras identitet.