Föredrag från konferens

Efter konferensen Antiziganism – What’s in a Word? i Uppsala för ett par veckor sedan finns ett stort material att ta del av på Internet. Papers, föredragsmanus, från de föredrag som hölls under de olika seminarier som hölls under tre dagar finns för nedladdning här.

Det går också att se en film från huvudföredragshållaren, Ian Hancocks föredrag. På arrangerande Hugo Valentincentrums hemsida finns också en rad medialänkar. Nationella sekretariatet för genusforskning har också publicerat en lång artikel, Fördomar om romska kvinnor och män biter sig fast.

Omkring 100 personer deltog i konferensen. De rapporter Resandekartan har tagit del av från dem som var på plats talar om viktiga och intressanta föredrag och diskussioner.