Föredrag på TV

Nu ligger TV-inslaget från de inlägg Kristina Lindholm, Bohusläns museum, och Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket, förra månaden gjorde på den romska jubileumskonferensen ute på nätet. Man finner det på Utbildningsradions hemsida på denna länk.

Båda inläggen är mycket bra i såväl som innehåll och framförande. De handlar bland annat om betydelsen av att resande och museer arbetar tillsammans och hur dessa samarbeten kan se ut.