Föreläsning – Att störa homogenitet

Tredje seminariet i serien Att störa homogenitet hölls nyligen i Örebro. Hela dagen som hade temat Platsen och det offentliga rummet filmades och föresläsningarna finns att se på länsstyrelsen i Örebros YouTube. En av föreläsarna var etnologen Britt-Inger Luncqvist, som tillhör resandefolket.

I sin knappt 25 minuter långa föresläsning talar hon om identitet som resande. Om starka kvinnor. Om mottagandet av “nya resande”. Dessutom om det homogena och heterogena inom en minoritetsgrupp: Det finns också en homogen struktur i utanförskapet, konstaterar hon bland annat.