Föreläsning om romani chib

Ordbok över svensk romani kom ut 2008.

Imorgon torsdag håller docent Gerd Carling från Lunds universitet föreläsningen Romani chib – 500 år av synlighet och osynlighet i Uppsala. Föreläsningens huvudinriktning är svensk romani, som är den dialekt av romani chib som Gerd Carling arbetat med.

Boken Scandoromani
Den kommande boken Scandoromani.

Föreläsningen ingår i serien Minoritetsspråkens synlighet och osynlighet som under hösten hålls i regi av Hugo Valentincentrum vid  Uppsala universitet. Föreläsningarna kretsar kring att Sveriga alltid varit flerspråkligt och de nyligen erkända minoritetsspråken.

Gerd Carling var 2008 en av författarna till Ordbok över svensk romani. Just nu är hon aktuell med boken Scandoromani med planerad utgivning nästa år på det ärevördiga internationella akademiska bokförlaget Brill.

Föreläsningen hålls i Uppsala,  Engelska parken, sal ENG 2-1077. Start klockan 18:15