Förhoppningar efter ett seminarium

Jag har några förhoppningar efter det seminarium med nätverksträff om romers och resandes historia i Norden som vi deltog i tidigare i veckan. Jag hoppas:

  • Att det för alla forskare blir naturligt och en nödvändig möjlighet att aktivt arbeta tillsammans med de människor som forskningen närmast berör. Enligt Europarådets ramkonvention om nationella minoriteters mänskliga rättigheter finns en skyldighet att ta särskild hänsyn till minoritetsgrupperna. Detta har norska myndigheter tagit fasta på och kräver att den som söker forskningsmedel också samverkar med den grupp forskningen närmast berör. Denna kunskap verkar saknas i den svenska akademiska världen.
  • Att det finns en önskan att lära sig av de erfarenheter forskare i grannländerna dragit i sin forskning.
  • Att forskning om den historia som rör en folkgrupp som i alla tider färdats mellan regioner och länder inte enbart kan initieras utifrån nationella perspektiv.
  • Att det kommer till forskning där man verkligen studerar hur samverkan och påverkan skett mellan länderna.
  • Att någon ger sig på att spåra hur lång tid folkgruppen verkligen har funnits i Norden. Allt tyder på att de första resande/romanifolket/taterne/ eller romerna kom till Norden under unionstiden på medeltiden då Sverige, inklusive Finland, Danmark och Norge hade gemensamt styre.

Många är intresserade av att skildra resandefolkets och romernas del i Nordens historia. Det ger förhoppningar.

/Bodil