Förintelsekonferens i Oslo

Den 7 september arrangerar HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, i Oslo en internationell akademisk konferens om andra världskrigets förintelse av romer, och resande, i Europa. Nazisternas utrotning av romer och resande har ofta blivit bortglömd i historieskrivningen och det är en viktig historia att berätta. Konferensens talare kommer från hela Europa samt från USA och Kanada.

Flera av programpunkterna tar upp den europeiska sintigruppen, som ses som nära besläktad med det nordiska resandefolket. Några talare tar också upp hur minnet förintelsen påverkat Europas romska och resandegrupper fram till idag.