Forskare behöver kulturell kompetens

Forskare som studerar minoriteter behöver skapa kulturell förståelse och kompetens. Detta är en av de slutsatser som presenteras i artikeln The Other Way Around: The Roma Minority´s View on Doing Research in Sensitive Topics, som nyligen publicerades i den internationella forskningstidskriften International journal of social science studies. Bakom studie står två forskare vid Malmö högskola – Simon Wallengren och Caroline Mellgren.

Undersökningar inom känsliga ämnen är alltid svåra, menar forskarna. För att arbeta med frågor som rör en minoritetsgrupp, kanske särskilt en så utsatt grupp som romer och resande, krävs extra kompetens från forskarnas sida. I sin undersökning har forskarna bakom studien intervjuat personer inom den nationella minoritetsgruppen romer och frågat dem hur de ser på forskning och forskare. De intervjuade talar bland annat om behovet av kulturell kompetens från forskarnas sida för att kunna ställa rätt frågor

Hela artikeln finns för nedladdning här.