Försoningsdag i Finnerödja

Storgatan i Krämarstan i Finnerödja. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
En promenad längs Storgatan i Krämarstan ger många tankar. De boende i området såg till att lägga sina hus längs denna väg. I ena änden låg brunnen. I den andra kanske de minst attraktiva husen. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Storgatan i Krämarstan i Finnerödja. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
En promenad längs Storgatan i Krämarstan ger många tankar. De boende i området såg till att lägga sina hus längs denna väg. I ena änden låg brunnen. I den andra kanske de minst attraktiva husen. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Under en heldag sätts fokus på försoning. Resandefolket och Svenska kyrkan uppmärskammar den så kallade Krämarstan i Finnerödja. Det hela sker onsdagen den 8 juni 2016.

Under dagen överlämnas också en budkavle som ingår i arbetet med att synliggöra och inkludera minoritetsgruppen resandefolket i svenska kyrkans arbete.

Program
11.00 Guidning av kyrkan med Staffan Grenfält. Hembygdsgården öppnar, utställning i Kavelbrostugan.
12.00 Soppa börjar serveras på Hembygdsgården.
14.30 Samåkning till Krämarstan på Myra från Hembygdsgården. Kyrkan, Hembygdsgården och utställningen stänger.
15.00 Temagudstjänst börjar i Krämarstan, överlämning av budkavle till representant från Karlstad Stift. Kyrkkaffe.
17.00 Hembygdsgården och utställningen öppnar igen. Kolbullar finns att köpa.
19.00 ”Johan Eriksson Thor – vår farfars farfar” – en personlig berättelse av Roger Thor Johansson.
20.30 Slut på dagens program.

Dagen är ett samarbete mellan Finnerödja-Tiveds församling, Finnerödja Hembygdsförening och projektet ”Krämarstan på Myra”