Framåt

Mikaeil Eivergård, Örebro läns museum, Åsa Hallén, Värmlands museum, Hans Kindgren, Bohusläns museum, Svein Norheim, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger, Kristina Lindholm, Bohusläns museum, Gunn Mona Ekornes, Östfoldmuseene, Susanne Olsson, Värmlands museum och Caroline Serck. Hanssen, Glomdalsmuseet (saknas på bilden) diskuterade i Halden. Foto: Bodil Andersson

Samtidigt som resandekartan är i full färd med hemsidesutveckling tänker vi på framtiden.  I styrgruppen för projektet är enigheten stor om att det gemensamma arbetet inte ska sluta när våra projektpengar tagit slut i juni nästa år. Vi har diskuterat flera idéer om vad vi vill jobba vidare med och hur det ska göras.

En tanke är att söka oss norrut. Igår kom därför representanter från länsmuseerna i Värmland och Örebro tillsammans med Glomdalsmuseet till Halden för att möta de nuvararande projektägarna Bohusläns museum och Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

Resultatet av mötet blev  att de olika museerna sammanställer vad de skulle vilja ha ut av ett kommande arbete. Därefter gör projektledningen för resandekartan under de närmaste veckorna en ekonomisk kalkyl och en projektplan utifrån dessa önskemål och diskussionerna i projektets styrgrupp. Detta diskuteras sedan i styrgruppen och inom de olika museerna före jul.

Fokus är ett förprojekt under 2013-14 för att göra en ordentlig plan över hur en andra etapp av Den skandinaviska resandekartan ska se ut. Tanken är att sedan starta ett utvecklat arbete under 2014. Vi siktar mot ett fortsatt samarbete inom Interreg Sverige-Norge och har redan tidigare tagit kontakter med denna organisation.

Det är en lång process innan vi är framme men diskussionen är igång. Vi har alla olika ingångskunskaper. I organisationen för resandekartan arbetar Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket och Taternes landsforening till sammans med Bohusläns museum och Östfoldmuseene. Glomdalsmuseet har nationellt norskt museumsansvar för romanifolket/taterne. Örebro läns museum har inlett sitt arbete med Krämarestan i Finnerödja. Värmlands museum har inte arbetar med resandekulturen tidigare men ansvarar för ett område som är viktigt i resandefolkets historia. Vi tror att just dessa olika erfarenheter är en viktig del i det arbete vi vill göra: att bidra till berättelsen om resandefolkets kultur och historia.