Genomarbetad skildring av “tattarfrågan”

Forskaren Jan Selling har i boken Svensk antiziganism Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar gjort en viktig genomgång av den svenska maktens “tradition” av ifrågasättande av resandefolket och romerna inom landet.

I boken går Jan Selling igenom svensk forskning om “tattare” och zigenare från 1700-talet och framåt. Han visar hur folken har skildrats i forskningen och hur detta tillämpats inom politiken. Forskning kontra lösdriverilag. Samhällsklimat kontra rasbiologi.

Han gör också två fallstudier från 1900-talet. Detta gäller de omtalade händelserna i Jönköping 1948, då det blev bråk mellan resande och annan befolkning i Jönköping. Samt ett fall av förflyttning av ett romskt följe som slagit läger i Ludvika några år senare, 1956. När det gäller händelserna i Jönköping skriver Jan Selling: I efterhand är det svårt att bevisa diskriminering av polis och domstol, men jag har ovan redovisat flera indicier på att så var fallet […] Slutligen är det signifikativt att det aldrig genomfördes någon oberoende granskning av polisens agerande i Jönköping medan inblandade fortfarande kunde höras.

Boken ger en god genomgång av forsknings- och politisk syn på resande och romer i Sverige under ett par hundra år. Den är skriven av en historiker som använder ett forskarspråk. Samtidigt flyter det lätt och tillgängligt. Svensk antiziganism är utgiven på Sekel Bokförlag hösten 2013. Pris i internetbokhandeln från 160 kronor.

Antiziganism är den beteckning som används för att beskriva en negativ hållning till romer och resande. Ordet är bildat med utgångspunkt från uttrycket antisemitism.