Glomdalsmuseet söker

Glomdalsmuseet i Elverum, som har nationellt norskt ansvar för romanifolket/taternes historia, söker vikarierande konservator/fagkonsulent till just detta ansvarsområde.

Ordinarie konservator Mari Möystad är sedan en tid tjänstledig från Glomdalsmuseet. Istället arbetar hon vid Norsk senter for menneskerettigheter som rådgivare för den sanningskommision som norska staten tillsatt för att utreda statens övergrepp mot taterne/romanifolket.

Sista ansökan till tjänsten är 15 september. Det skandinaviske reisendekartet väntar ivrigt på rekryteringen och vi hoppas att den nyanställda kommer att ersätta  Mari Möystad i reisendekartets referensgrupp.

Published
Categorized as Museum