Gode innspill fra fylkeskommune

 

Glomdalsmuseet og Østfoldmuseene/Reisendekartet har vært på konstruktivt og lærerikt besøk besøk hos Hedmarks fylkeskommune med kontor i Hamar. Foto: Bodil Andersson

Hedmark fylkeskommune ble en god partner i samtale om romanifolket/taternes kulturminner når Glomdalsmuseet, ved konservator Mari Østhaug Møystad och prosjektmedarbeider Mariann Grønnerud, og Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, igår ble tatt imot på fylkeshuset i Hamar. Fylkeskonservator Elisabeth Seip og rådgiver Mostafa Pourbayat, ved avdeling for Kultur, bibliotek og kompetanse, var dem som møtte planene på ett nytt prosjekt koblet til Reisendekartet og utviklet arbeid ovenfor romanifolket/taternes kulturminner i Hedmark.

De to fra fylkeskommunen gav gode innspill til planene på prosjekt. De kom med ideer ovenfor hvordan et prosjekt kan bli finansiert, hvordan det kan bli organisert, og vad det best rettes mot.

Samtalen kom dessuten til å ta seg av spørsmålet om hvilke krav det er til myndighetene, som kommuner og fylkeskommuner, å ta seg av oppgaven å jobbe med og støtte de nasjonale minoritetene og deres kultur, kulturminner og historie. I Hedmark fylkeskommune finnes de nasjonale minoritetene med i forskjellige planer for hvordan alt arbeid i fylket skal legges til rette. Diskusjonen var svært interessant og lærerik.