Gode omtaler om tater på teater

Frå landevegen, teater om tater ved Det Norske Teatret.

Teaterforestillingen Frå landevegen av og med Gjertrud Jynge på Det Norske Teatret i Oslo får gode omtaler. Historien som ikke er blitt fortalt er sterk og skaper følelser. Skuespilleren er oldebarn av Jacob Walnum, sognepresten som i 1897 skapet «omstreifermisjonen», som tok seg av «omstriferproblematikken». Dette var et tiltak som rammet Norges tatere hardt.

Gjertrud Jynge hadde lite kunnskap i historien til tippoldefaren sin. Når hun forsket i og fant bildene i arkivet til misjonen ble hun veldig berørt. Mye av denne følelsen går i følge omtalene frem til publikum gjennom forestillingen.

– Det er helt sikkert ting vi gjør i dag som vi er ganske sikkre på er av det gode men som vil vise seg , eller kan vise seg, å ikke nødvendigvis bli dømmet som godt om hundre år, sier Gjertrud Jynge i en film på Det Norske Teatret sin hjemmeside.

Ved siden av Gjertrud Gjynge finnes musikeren Espen Leite, som spiller sanger fra romanifolket.

Forestillingen spilles noen ganger ut over våren. Den vil bli tilbake på scenen i august og september. Det finnes god informasjon om forestillingen på nett.