Godkänt

Projektet Den skandinaviska resandekarten/Det skandinaviske reisendekartet gjorde det som skulle göras och höll ordning på ekonomin. Detta kan vi konstatera när nu såväl revisor, som norska som svenska myndigheter har granskat projektets innehåll, resultat och ekonomi. Detta gör att de beviljade medlen från EU respektive de statliga norska Interregemdlen betalas ut till projektägarna Bohusläns museum och Østfoldmuseene, vilka hittills legat ute med de pengar som krävts för att genomföra projektet.

Offentligfinanierade projekt genomgår, precis som det ska, en omfattande granskning. Från projektledningens sida gläds vi över att de instanser som granskar arbetet håller med oss om att vi under tre projektår genomförde det vi lovat att göra på ett korrekt sätt.

Slutrapporten för projektet finns för nedladdning som pdf-fil på vår rapportsida under informationen om Resandekartan i toppmenyn.