Grattis

Utdrag ur Stockholms Stads Tänkebok 29 september 1512.

Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith til byn, huilke som sades wara aff Klene Egiffti land. The hade deris hustrur och barn met them, och somlige hade spenebarn. … Deres hoffuitsman het her Anthonius, en grefue met sine greffwynne.

Så står det att läsa i Stockholms Stads Tänkebok den 29 september 1512. Detta anses vara den första säkra anteckningen om att de som då kallades “tatra” och idag känns som resandefolket i Sverige och taterne, romanifolket eller de reisende i Norge, hade kommit till Skandinavien på sin månghundraåriga resa från det område vi idag kallar Punjab.

Detta hände under Kalmarunionen då Sverge och Danmark-Norge hade gemensamt styre. För året tar Olaus Petri i En Swensk Cröneka upp samma händelse med orden: Det år som herr Steen blev landshövding [riksföreståndare] kom en grupp av det folk som far omkring från land till land, och som kallas Tatare, hit till landet och till Stockholm, där de aldrig varit förut.

Kanske fanns det resandefolk i Skandinavien före denna dag 1512. Det har vi inga säkra belägg för. Däremot att ett sällskap några år tidigare kommit till Köpenhamn i Danmark , som alltså ingick i unionen. Det vi vet säkert är att det idag har gått minst 500 år av resandefolkets närvaro i Skandinavien.