Guidning till Snarsmon

Resandeboplatsen Snarsmon lockar både när det gäller besök och att läsa boken  Snarsmon – resandebyn där vägar möts som Bohusläns museum gav ut 2008. Många som läser denna bok gör det i form av en studiecirkel. Möjligheten till detta har givits genom ABF Västra Götaland, som stödde arbetet med boken men också direkt efter att den var klar såg till att det utformades en studiehandledning till den.

PRO i Grebbestad är en av alla de grupper som under de senaste åren läst och diskuterat boken och frågor som kultur, historia och tillhörighet. Imorgon onsdag avslutar de sin studiecirkel med att göra ett besök vid Snarsmon. Resandekartans projektledare Bodil Andersson, tillika redaktör för boken om Snarsmon och författare till studiehandledningen, guidar.