Halden väntar på referensgruppen

Idag måndag och imorgon tisdag möts Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartets referensgrupp återigen i Halden. Från måndag eftermiddag till tisdag eftermiddag kommer vi att ta upp en rad avgörande framtidsfrågor. Vad ska vi prioritera på vår hemsida när vi börjar lägga ut information om platser som vi vill berätta om? Hur ska vi berätta om platserna? En viktig punkt blir hur vi vill att resandekartan utvecklas efter projektslut om ett drygt år. Vi kommer också att hinna med ett museibesök innan vi skiljs åt.

I referensgruppen ingår representanter för Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Östfoldmuseene och Bohusläns museum.