Hästen för resande och andra

 

Hästen har funnits i resandefolkets närhet sedan redan innan de som skulle bli folkgruppen lämnat Indien. Detta visar Richard Magito Brun i artikeln Hästen, hjulet och vagnen Symboler och minnen hos resandefolket i Bohusläns museums nyutkomna årsbok Hästen och Bohuslän.

Vid den tid de människor som skulle komma att utgöra resandefolkets ursprung lämnade nuvarande Indien intog hästens en stark position i samhället. Speciella riter och föreskrifter omgärdade hästarna. Under århundradena på vandring genom Asienoch Europa har hästens betydelse fortsatt. Hästen, hjulet vägen, och kanske också elden, är centrala föreställningar i resandefolkets medvetande, menar Richard Magito Brun.

Det finns gott om exempel på hur hästen är relevant för resandefolket. Hästhandel och att vara “hästdoktor” har varit vanligt. Med en häst blir resan lättare och många artister har använt sig av hästar i sina föreställningar. Allt detta exemplifieras i artikeln. Kanske just för att författaren är konsthistoriker, förutom av resandesläkt, får vi i artikeln också ta del av vackra och intressanta bilder som visar hur majoritetsbefolkningen uppfattat resandefolket som ett hästfolk.

Under nästa år öppnar Bohusläns museum på en stor utställning om just hästen. Årsboken kan ses som en inledning på denna satsning. I boken berättas om hästen ur många perspektiv och historiskt börjar det med hällristningarnas hästar. En annan artikel som är intressant ur resandefolkets synvinkel är Stall för häst på resa, av Ulla Karlström. Här får vi veta mer om skjuts- och gästgiverisystemet som var av stor betydelse för alla vägfarande.

Årsboken 2013 Hästen och Bohuslän kostar 160 kronor och kan beställas från Bohusläns museums förlag.