Historia och värdighet

En människas värdighet ligger i hennes historia.”

Så säger författaren Per Wästberg.

Jag har inte läst den essä där han skriver detta. Men jag tycker tanken är vacker och väl värd att reflektera över: Allas historia är viktig och allas historia ska berättas.