Historier ved bålet

2011-2012 gjorde Glomdalsmuseet  lydopptak blant en rekke tatere som har levd et tradisjonelt reisendeliv der salg på dørene, håndverkstjenester og oppkjøp av antikviteter har vært viktigste levevei. Nå finnes noen av disse morsomme og spennende fortellingene på nettsidene til Glomdalsmuseets Latjo drom. Les dem til glede og lyst.