“Hitta hem” – i Halden

Den svenske utstillingen Hitta hem kan nå besøkes i Øvre magasin ved Fredriksten festning i Halden.

Utstillingen er laget av Stockholm stadsmuseum i samarbeid med Allmänna Barnhuset og Stockholms stad. Da utstillingen ble vist på Bohusläns museum, laget de et omfattende tillegg gjennom en rekke intervjuer med reisende (tatere) som hadde bodd på barnehjem. Ikke uventet ble dette en sterk historie!

Både i Sverige og Norge har barnehjemmene blitt gjenstand for stor oppmerksomhet. Utredninger har vist at forholdene på barnehjemmene gjennom tida langt fra har holdt den etiske standard som et moderne samfunn ønsker.

Alt for mange kan fortelle om brutalitet og overgrep mot barn – helt opp til i dag – som har sjokkert våre to nasjoner. Vi snakker om rene avstraffelser, psykisk mishandling, barn som har sultet, fornedrelser og isolasjon. Og seksuelle overgrep. Overgriperne har vært enkelte av personalet på barnehjemmene og av og til andre voksne i barnehjemmenes kontaktnett – eller andre barn på hjemmene. Men ikke alle historier er mørke. Les mere!

Av: Svein Norheim