“Hitta hem” i Stockholm

Under vintern och första delen av våren visas utställningen “Hitta hem” vid Stockholms stadsmuseum. Utställningen handlar om de hundratusentals barn har i Sverige som tillbringat delar av eller kanske hela sin  barndom på institution eller i andra familjer än den egna. I utställningen berättar några av dessa barn sin historia.

Utställningen är en vandringsutställning som efter tiden i Stockholm kommer att visa runt om i Sverige fram till 2015. Utställningen visade första gången i anslutning till den ceremoni som hållits som en del i den svenska statens ursäkt till barnhemsbarnen.