Høring starter

Resultatet av granskingsutvalget sitt arbeid – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag er nå ute til høring. Kømmunal- og moderniseringsdepartementet ønsker særlig synspunkter på utvalgets anbefalinger og hvordan de bør følges opp. Alle kan avgi høringsuttalelse, både organisasjoner, offentlige etater, institusjoner og enkeltpersoner.

Nå finnes gode muligheter for alle til å benytte anledningen til å gi tilbakemeldinger ovenfor de vedtak som burde ble lagt vekt på.

Høringsuttalelser er grunn offentlige etter offentleglova. Denne gangen har regjeringen gjort noen forandringer i hvordan dette vil bli administrert fordi at det ønskes at flest mulig vil avgi uttalelse.

Alt som kreves av informasjon for i gi en høringsuttalelse finnes på høringens sin egen nettside. Der finnes høringsbrev og hele NOU:n for  nedlasting og vedlegg kan lastes ned her. Frist for å avgi høringsuttalelse er mandag 30. mai 2016.

I perioden frem til høringsfristen vil departementet også arrangere høringsmøter flere steder i landet. På møtene vil det bli mulig å gi muntlige innspill.