Høringsmøte i Bergen

En utvidet høringsrunde ovenfor NOU:n “Assimilering og motstand” fra 2015 er i gang. Møter i Drammen og Sandefjord er allerede ferdige. Denne uken blir det høringsmøte i Bergen.

– Jeg håper å møte mange i Bergen og omegn på høringsmøtet 28. januar om tater-/romaniutvalgets rapport, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Ved deltakelse i høringsmøtene er det mulig å gi inspill på NOU:n og gi oppfordringer til myndighetene ovenfor fremtidige tiltak til nytte for romanifolket/taterne. Interessen har vært stor i de første møtene. Møtet starter med et musikalsk innslag av Alexander Pettersen og en lett servering. Statssekretær Anne Karin Olli innleder møtet, og departementet vil orientere om høringsprosessen. Sekretariatsleder i tater-/romaniutvalget, Ingvill Thorson Plesner, vil orientere om utvalgets funn.

Høringsbrevet og høringssvar som er levert finnes herNOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag kan leses på nett.

Utover høringsmøtene i Drammen, Sandefjord, og Bergen Vil det blir høringsmøter i Hamar 16. februar, Elverum 17. februar, Gjøvik 18. februar, Stavanger 9. mars, Kristiansand 14. mars, Sarpsborg 6. april og Stjørdal 20. april. Høringsfrist 30 mai. 2016.