Høringsmøte i Sarpsborg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går videre med høringsmøter ovenfor NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Neste høringsmøte blir i Sarpsborg i Østfold onsdag 6. April. Møtet tar sted på Inspiria science center, Bjørnstadveien 16 , Grålum i Sarpborg. Møtet begynner klokken 17.

På møtet vil departementet orientere om utvalgets funn og om hvordan høringsprosessen foregår. Det blir mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til representant fra departementet etter møtet. Det blir en enkel servering. Se departementets invitasjon til møtet her.

Høringsbrevet og høringssvar som er levert finnes herNOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag kan leses på nett.

Det aller siste høringsmøtet tar sted i Stjørdal i Nord-Trøndelag 20. april. Høringstiden avsluttes 30 Mai 2016.