Høytidelig overlevering

Statsråd Jan Tore Sanner tok imot utvalgsrapporten og 722 sider vedlegg fra utvalgsleder Knut Vollebæk. Foto: Bodil Andersson
Statsråd Jan Tore Sanner tok imot utvalgsrapporten og 722 sider vedlegg fra utvalgsleder Knut Vollebæk. Foto: Bodil Andersson

Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. NOU 2015:7. Dette er den høytidelige tittelen til Vollebæk-utvalget om romanifolket/taterne som mandag ble overlevert til statsråd Jan Tore Sanner. Selv overleveringen var høytidelig i aulaen til universitet i Oslo. Den ble fulgt av presentasjoner og uttalelser. Last ned rapporten om 158 + 722 sider i vedlegg her.

Universitetsplassen ble mandag dominert av romanifolket/taterne. Foto: Bodil Andersson
Universitetsplassen ble mandag dominert av romanifolket/taterne. Foto: Bodil Andersson
Mange av de store mediebolagene var til stede ved overleveringen. Foto: Bodil Andersson
Mange av de store mediebolagene var til stede ved overleveringen. Foto: Bodil Andersson
Vitnemål fra forskjellige representanter fra romanifolket/taterne gav sterk inntrykk. Johan Wallins ble presentert av utvalgssekretær Ingvild Thorson Pedersen. Foto: Bodil Andersson
Vitnemål fra forskjellige representanter fra romanifolket/taterne gav sterk inntrykk. Johan Wallins ble presentert av utvalgssekretær Ingvild Thorson Pedersen. Foto: Bodil Andersson
Det høytidelige dagen ble preget av musikk. Laila Yrvum sang sang og Stian Carstensen og Mary Barthelemy spillede helt til sist. Foto: Bodil Andersson
Det høytidelige dagen ble preget av musikk. Laila Yrvum sang sang og Stian Carstensen og Mary Barthelemy spillede helt til sist. Foto: Bodil Andersson
Utvalgsmedlem Anna Gustavsen presenterte noen av resultatene fra utvalget. Foto: Bodil Andersson
Utvalgsmedlem Anna Gustavsen presenterte noen av resultatene fra utvalget. Foto: Bodil Andersson