Ian Hancock i Oslo

Vid Oslo universitet pågår just nu en internationell vecka. Veckan är ett samarrangemang mellan studenter och en rad organisationer. I denna vecka ger möjlighet att lyssna till den välkända forskaren Ian Hancock. Ian Hancock är av romfolket och har forskat mycket om romfolket och romanifolket/taterne samt framförallt språket romani i ett internationellt perspektiv.

Hela den internationella veckan genomförs på engelska och titeln för diskussion där professor Hancook deltar är The Romani people in Europe: Integration, assimilation, exclusion?. Den handlar om hur romfolket/romerna behandlas i Europa och bakgrunden till denna situation. Jag tror denna diskussion är lärorik som en jämförelse till hur romanifolket/taternes situation sett ut i Skandinavien. Mer information om internationella veckan finns här.

Ian Hancock föddes i England och är av romfolket/romerna. Han blev tidigt människorättsaktivist. Han började också studera och var den förste av romfolket i England som tog doktorgraden. Hans ämne är lingvistik, alltså språkvetenskap. Han har bland annat arbetat mycket med att söka romanins ursprung. Han är nu sedan länge verksam vid The University of Texas och chef för The Romani Archives and Documentation Center. Bilden här ovan är hämtad från RADOC:s hemsida och är taget vid ett tillfälle då Ian Hancock hade ett privat möte med Dalai Lama. Genom att googla på namnet Ian Hancock finner du mycket mer information om honom. Bland annat hur han berättar om hur han som barn uppmanades att dölja sitt ursprung och hur han anser att folkgrupper som romfolket och romanifolket/taterne förlorar mycket på ett sådant förhållningssätt.

Det är inte ofta Ian Hancock är i Skandinavien så jag hoppas många har tillfälle att lyssna till vad han har att säga. Tyvärr gäller det att skynda sig. Professor Hancock deltar i en paneldiskussion redan ikväll onsdag den 23 februari mellan klockan 19-20.

Ett varmt tack till Adrian Marsh som tipsade om detta evenemang. Adrian är forskare i “romani studies” och verksam i en rad europeiska länder.

/Bodil