Ida och Gard vägleder

Ida Gunderby Regnlien och Gard Rødsand Kvernmo arbetar med RT-fondets veiledningsordning. Foto: Bodil Andersson

Det är Ida Gunderby Regnlien och Gard Rødsand Kvernmo som bemannar det kontor Romanifolket/taternes kulturfond satt upp för sin veiledningsordning for erstatningsøkere.

Både Ida och Gard är i slutet av sina juridikstudier och de är deltidsanställda vid RT-fondet för att hjälpa alla av romanifolket/taterne som önskar söka om ersättning från norska staten i form av Rettferdsvederlag fra Staten eller från norska kommuner för den behandling man utsatts för på olika barnhem.

Ida och Gards uppgift är att hjälpa till att sammanställa ansökningarna efter den enskildes uppdrag. De påpekar att man kan få hjälp oavsett var man bor. Den som varit utsatt för övergrepp i Norge, men nu bor i Sverige har också rätt till stöd. Under de första månadernas arbete har flera saker kommit in till behandling men det finns utrymme för fler. Avsikten är att så många som möjligt ska få hjälp.

Mer information om veiledningsordningen finns på RT-fondets hemsida.

Alla samtal med veiledningskontoret är förtroliga.