Idag en rofylld plats

Ett järnkors till minne av en kvinna, med nummer 780 och en enkel sten över Emma står sida vid sida vid Restads begravningsplats. Foto: Bodil Andersson

I utkanten av tidigare mentalsjukhuset Restads omårde i Vänersborg i Västergötland ligger en begravningsplats. I området radas anonyma kors med ett nummer och ett “K” för kvinna eller ett “M” för man, som markering för de patienter från främst tidigare Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län, som här är begravda utan en egen sten som minner om deras liv. På några platser i området finns enkla stenar med närmare uppgifter om dem vars kvarlevor ligger här. I området finns också gravstenar som minner om personal vid sjukhuset, som också fick sin sista vila på denna plats. Flertalet av gravplatserna minner dock om patienter från Restad och Källshagens sjukhus. Dessa patienter kunde av olika anledningar begravas inte på hemorten. Ibland ville de anhöriga inte forsla hem sin döda. Ibland hade man inte råd att bekosta resan.

Längs begravningsplatsens sidor står järnkorsen i rad. Foto: Bodil Andersson

Kanske tillhör några av de anonyma gravplatserna medlemmar av resandefolket vars anhöriga inte hade möjlighet att själva ombesörja en begravning. Vi vet att många resande under början av 1900-talet av myndigheterna placerades på mentalsjukhus runt om i Sverige, precis som i Norge. Det finns inga vetenskapliga undersökningar som visar hur många resande som placerades på mentalsjukhus i Sverige. I många resandesläkter finns det däremot berättelser om anhöriga som fick tillbringa ibland många år under det som kallades behandling i dåtidens mentalvård.

Stor del av byggnaderna inom Restadsområdet är byggda av rött tegel. Foto: Bodil Andersson

De anhörigas berättelser handlar ofta om övergrepp, en sådan historia berättas i boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts. Där berättar vi också om en annan bild av samma plats, en bild som ges i boken Modern svensk sinnessjukvård från 1949. Där sägs bland annat att Sjukhusområdet ger ett mycket behagligt intryck; öppet, ljust och lätt trots paviljongernas centrerade tyngd. Stora ljusa fält av gräsmattor breder ut sig mellan promenadgångarnas mörkare gröna ramvegetation, träd och blomrika buskar tecknar eleganta formationer

Intryck som dessa känns relevanta vid ett besök vid gravplatsen vid Restad en solig förmiddag i maj 2012. Det är vackert och det är rofyllt. Samtidigt minner de anonyma korsen om de tunga öden som drabbade många av dem som tillbringade sina år på anläggningarna.

Hösten 2009 sattes en minnessten upp i området. Foto: Bodil Andersson

Vid Restad och Källshagen finns idag skilda verksamheter som företagspark, hotell, daghem, psykiatrisk vård och kriminalvårdsanstalt. Vid begravningsplatsen står sedan 2009 en minnessten med texten Till minne av de döda. Den sattes upp på initiativ från Västra Götalandsregionen under en ceremoni en kall, regnig och blåsig höstdag. Jag känner inte till några ceremonier liknande den som årligen hålls vid Skammens stein vid Ris kirke i Oslo på denna plats.

3 comments

 1. Hej!
  Finns det någon förteckning över vilka som är begravda vid Restad resp Källshagen?
  Hälsningar
  Britt-Marie

 2. Hej Britt-Marie!
  Jag är inte säkert på hur det var med detta – rimligen bör det finnas – men jag har inte haft möjlighet att undersöka det ännu. Idag är det kyrkogårdsförvaltningen i Vänersborg som ansvarar för gravplatsen. Det är möjligt att de kan ge besked, annars tror jag att arkiven från sjukhusen finns hos regionen.
  Meddela gärna mig hur det är om du undersöker detta.

  Med vänliga hälsningar
  Bodil

 3. Sorgligt hur vi behandlade människor förr. Å andra sidan driver många mentalsjuka omkring i samhället idag utan vård. Kluvna känslor blir det. Restad var ett känt begrepp när jag var ung och vistades på Forsane ungdomsvårdsskola utanför Vänersborg..
  Jag har inget att tillföra , ville bara skriva av mig lite.
  Mvh Curre

Comments are closed.