Idéer i Karlstad

Idéverkstad i Karlstad. Foto: Bodil Andersson

Det är ingen brist på idéer när resande och museer träffas för att diskutera hur Resandekartan ska vidareutvecklas. Under gårdagen satt drygt 20 personer  på Värmlands Museum i Karlstad och diskuterade vad man önskar vidareutveckla från projektet Den skandianaviska resandekartan in i framtiden. Idéverkstaden har givit ett vimmel av postitlappar. Tisdagen kommer att ägnas åt att sortera alla idéer i olika teman för att se vilka saker vi verkligen ska jobba vidare med.

Parterna som möts i denna del av processen är Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Bohusläns museum, Glomdalsmuseet, Värmlands museum, Örebro läns museum, Värmlands Museum och Østfoldmuseene. I ett senare skede kommer de praktiska formerna för kommande arbete upp på dagordningen.