“Infomasjonsmøte temaer om tatere”

Hos Taternes landsforening på Facebook finner vi invitasjon til informasjonsmøte med temaer om tatere i Hamar fredag den 24. februar.
Det blir holdt foredrag om forskjellige temaer. Anne Mari Larsen fra Dronning Maud Minne holder et foredrag om skole prosjektet «Taterfolket fra barn til voksne». Jon Gunnar Arntzen fra Stiftelsen Romanifolkets/Taternes Kulturfond, holder foredrag om stiftelsen. Mari Møystad fra Taternes granskningsutvalg, skal holde foredrag om granskningen og hva er utvalgets oppgave?
Dette er et informasjonsmøte som er åpent for alle. Det vil bli servert kaffe og kaker under møtet. Alle er hjertelig velkommen! Mer informasjon finnes hos Taternes Landsforening.