Informasjonsmøte i Rogaland

Alle har muligheten å bli hørt. Førstkommende mandag 23. mars avholder Romani-/taterutvalget informasjons- og dialogmøte på Stavanger lufthavn. Utvalget inviterer sammen med Romanifolkets forening til møte. Møtet begynner klokken 18:00 og slutter klokken 20:00 og avholdes på Quality Airport Hotel Stavanger.

Utvalgsleder Knut Vollebæk holder sammen med sekretariatsleder Ingvill T. Plesner dette informasjons- og dialogmøte for å informere om utvalgets arbeid. I dialogen ønsker sekretariatet å få tilbakemeldinger fra romanifolk i Rogaland på hva dem mener er viktig for utvalget å fokusere på, da spesielt med tanke på folkets kystkultur.

Det vil bli enkel bevertning under møtet og sosialt samvær etter møtet, for de som ønsker det. Invitasjon til møtet finnes her.