Inget åtal om romregister

De poliser som arbetade med ett register främst bestående av romer kommer inte åtalas för registreringen. Däremot anser åklagaren att ett systemfel i polisens organisation ligger bakom registreringarna. Utredningen läggs nu ned.

Beskedet möter varierande reaktioner. I Studio Ett i P1 framförs bland annat åsikten att utredningsresultatet är bra. Detta för att den visar på ett systemfel, vilket  i sin tur innebär att frågan måste tas upp på en högre nivå istället för att fälla enskilda tjänstemän. Från romska grupper finns krav om en oberoende kommission som utreder vad som hänt. Om det inte sker utesluter Soraya Post, resande och romsk aktivist, i ett studiosamtal inte att ärendet kommer att föras till  Europadomstolen.

Det var Dagens Nyheter som först avslöjade registret. De har samlat sina artiklar på en särskild sida.

Published
Categorized as Media