Inspiration vid Snarsmon

En av de resande som deltog under dagen hade med sig "morfars kniv", som ett exempel på hur knivslöjdande varit en av de hantverksformer många resande ägnat sig åt. Foto: Bodil Andersson

Vi blev inspirerade lite till mans, vi som i lördags tog en tur till resandeboplatsen Snarsmon. Det blev en kylslagen men finfin dag.

En liten buss kom från Örebro län och nordligaste Västergötland för att lära sig mer om Snarsmon och hur vi där och med Den skandinaviska resandekartan arbetar för att berätta åtminstone en liten del av resandefolkets historia.

Majoriteten av deltagarna kom från Finnerödja hembygdsförening. Dessutom var en forskare från Göteborgs universitet, länsmuseet och länsstyrelsen i Örebro, som har finansieringen för arbetet med Krämarstaden i Finnerödja, representerade. Några resande som är bosatta i Västergötland och har släktkopplingar till Krämarstaden var också med på turen.

Kristina Lindholm förklarar för gruppen utgrävningen av den byggnad i Snarsmon som tolkats som ett kollektivt kök. Foto: Bodil Andersson

Fokus under visningen av Snarsmon var att berätta hur resande och fastboende tillsammans arbetat för att blottlägga historien. Kristina Lindholm berättade hur arbetet lagts upp och vad vi utifrån det kan berätta om Snarsmon idag. Bodil Andersson presenterade hur vi tänker i arbetet kring resandekartan och hur projektet är organiserat i ett samarbete mellan museer och resandeföreningar där vi vill att allas kompetens tas till vara. I projektets styrgrupp och referensgrupp är också representanterna från resandeföreningarna i majoritet.

Alla de samtal som fördes under dagen gav mycket inspiration för oss alla. Deltagarna från hembygdsföreningen, länsmuseet och länsstyrelsen fick en bild av hur Krämarstaden passar in i ett större sammanhang. De resande som deltog i resan gav oss som arbetar i Den skandinaviska resandekartan många intressant kommentarer och kunskaper som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. Inspirationen flödade under hela dagen.

2 comments

  1. Tack för att ni tog emot oss! Det gav inspriration inför fortsättningen. Livliga diskussioner i bussen på vägen hem, fast vi var trötta.
    Mia

Comments are closed.