Interregkonferens

Information från EU-kommissionen inledde Interregträffen i Göteborg. Foto: Bodil Andersson

Under två dagar pågår en gemensam konferens för svensk-norska och svensk-norsk-danska Interregprojekt. I Göteborg möts projektledare, Interregsekretariat, politiker och andra som värnar om ett samarbete över riksgränserna. Den skandinaviska resandekartan är på plats och lär mer inför kommande perioder av Interreg.

Under den första dagen hade vi flera mycket givande möten. Dels träffade vi andra projekt som gav oss bra tips och idéer för framtida samarbete. Dels träffade vi två av sekretariaten för svensknorskt Interregsamarbete, Ett gränslöst samarbete och Inre Skandinavien, och presenterade hur styrgruppen för vårt projekt ser på framtiden. Vi fick ett positivt och uppmuntrande bemötande som gör att vi nu jobbar vidare för att föra resandekartan ytterligare steg framåt.