Intressant i Göteborg

Kulturkalaset i Göteborg är igång och det inkluderar intressanta inslag om resandefolket. Igår kväll hölls det första av två föreläsningsblock och tre föreläsare delade med sig av kunskaper, tankar och erfarenheter. Redan nu är nya programpunkter på gång under torsdagseftermiddagen och -kvällen. Programpunkterna fortsätter under helgen som kommer.

Föreläsarna i Göteborg
Resandefolkets kulturkalas i Göteborg inleddes igår kväll med föredrag av Simon Wallengren, Magnus Berg och Hans-Owe Arvidsson. Idag fortsätter kulturkalaset med filmer, bilder och musik av och med resande. Foto: Bodil Andersson

“Sveriges yngsta resandeaktivist”, en ung pojke vid namn Kevin, hälsade välkommen till kvällen. Han lämnade ordet till en annan rätt ung resandeaktivist, Simon Wallengren, ordförande i arrangerande Kulturgruppen för resandefolket och kriminolog som höll i den första programpunkten. Han talade om resandefolkets relation till majoritetssamhället och hur folket definierats genom tiderna. Han tog bland annat upp frågan om man kan säga att resandefolket utsatts för folkmord och menade att man för att ta ställning till det hamnar i en definitionsfråga: Åtgärder som svenska staten vidtog mot resandefolket under 1900-talet, tvångssteriliseringar och tvångsomhändertaganden av barn, motsvarar definitionsmässigt vad som är ett folkmord. Å andra sidan ansåg myndigheterna vid samma tid att resandefolket inte utgjorde en egen folkgrupp utan var en socioekonomisk grupp.

Andra delen av sitt föredrag presenterade Simon en mindre studie han arbetar med just nu där han undersöker hur resandefolket uppfattar rättsväsendet och framförallt resandefolkets utsatthet för brott. Studien kommer att presenteras i sin helhet senare men några tydliga slutsatser är att resandefolkets tilltro till rättsväsendet, och då särskilt polisen, är markant lägre än den upplevelse befolkningen i stort har. Resande visar sig också vara utsatta för brott i betydligt större utsträckning än totala befolkningen.

Hans-Owe Arvidsson, präst i Högsbo församling i Göteborg, talade om det samarbete församlingen har med Kulturgruppen för resandefolket. Hans församling har beslutat sig för att vara en resursförsamling för resandefolket och Hans-Owe menade att det är viktigt att Svenska kyrkan funderar på hur de ska arbeta med minoriteterna i framtiden. För samerna finns det en handbok för hur kyrkliga högtider som vigslar ska genomföras på samiska, något liknande finns inte för grupper som resandefolket. Det faktum kyrkan ofta varit aktiv vid tvångsomhändertaganden är inte okomplicerad: Det har suttit mer än en präst i fattigvårdsnämnder och barnavårdsstyrelser och sagt “Skicka iväg dem”, sa Hans-Owe.

Sist under kvällen talade docent Magnus Berg om hur resandefolket på senare år varit ett effektivt exempel i undervisningen om kulturarv i Göteborgs universitet. Han menade att genom att diskutera resandefolkets historia i Sverige får studenterna redskap att bättre förstå och problematisera den svenska historien i stort. Aspekter som hur komplex historien är, hur makt utövas, socioekonomi och Sverige som etniskt begrepp med mera blir väldigt tydliga när man exemplifiera med resandefolket. Dessutom är det en anständighetsfråga att diskutera dessa frågor inom universitetet menade han.

Fortsättningen av Göteborgs kulturdagar innehåller mycket med och om resandefolket. I Bältesspännarparken pågår under torsdag eftermiddag och kväll Minnenas rum med bilder, film och musik framförd av Rickard Bokmalm. Ikväll spelar Toni Holgersson i Bältesspännarparken. På lördag håller Kulturgruppen sitt andra föreläsningspass på Stadsmuseet, då kommer berättelserna i fokus. På söndag hålls en paneldebatt kring ämnet Att förlora sitt språk med representanter för de nationella minoriteterna. På söndag presenterar också de nationella minoriteterna Cabarét Minoritet.