Intresse fra kvinneorganisasjon

Fredriksten Inner Wheel klubb var intressert i romanifolket/taterne. Foto: Bodil Andersson

Det var stor intresse fra Fredriksten Inner wheel klubb i Halden når de i sitt ukesmøte fikk lære mere om kulturen til romanifolket/taterne utifra de tingen som blitt gjort innen Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger med blandt annet Reisendekartet. Klubben hadde et ønske om en samtale om kvinnene innen romanifolket. Dette ble det også når fagkonsulent Bodil Andersson, fra ståstedet sitt, snakket om hvordan hon lært kvinnenes roll innen romanifolket å kjenne.

Nesten 30 medlemmer i Fredriksten Inner wheel kom til møtet. Det var diskusjonsvillige damer som lurte mye på hvordan det påvirker en kultur når barn blir tatt fra familien og hvoran en gruppe utvikles fra en sån en historie.