Inventering på Vestlandet

Haugalandmuseene var tidigt ute med att dokumentera platser som hör samman med resandekulturen. På Vestlandet är det särskilt resande med båt som är intressanta. På en särskild hemsida presenterar museet något av sitt arbete och dess resultat.

Denna vecka har man gjort en särskild satsning på en del av Vestlandet som ligger utanför museets vanliga ansvarsområde. Man har varit i Sogn og Fjordane. I en artikel i Sogn Avis efterlyste man inför arbetet kontakter som kunde berätta om platser med anknytning till de båtreisende.