Inventeringstur

Infarten till lägerplatsen vid Verket intill Drammensfjorden,
Idag är det campingförbud längst ut vid Verket vid Drammensfjorden. Tidigare var detta en populär lägerplats där flera resandefamiljer gärna låg här hela sommaren. Foto: Bodil Andersson

Mitt i allt slutrapporterande av projektet Det skandinaviske reisendekartet la vi in en pausdag för att göra det som Reisendekartet mest av allt går ut på: Att inventera platser som kan berätta om romanifolket/taternes kultur och historia.

Vi tog oss utanför vårt kärnområde och begav oss på rundtur i Akershus. Bjørn Godin Nikolaysen, som också ingår i Reisendekartets styr- och referensgrupper satt bakom ratten och styrde till sex olika platser som i olika form kommer att ingå i Reisendekartet framöver.

Bjørn Godin Nikolaysen
Vid Rødtangen camping, där Drammensfjorden och Oslofjorden möts, kunde Bjørn Godin Nikolaysen berätta goda minnen om somrar på resefot. Foto: Bodil Andersson

Vi besökte två platser där medlemmar av Bjørns släkt bott i olika perioder. Här kunde Bjørn berätta om levnadsöden där Norsk misjon blandt hjemløse aktivt påverkat livets riktning.

Vi svängde också förbi ett tidigare barnhem som många resandebarn uppges ha varit placerade. Vi var vid två lägerplatser som berättar om kommunikationer och handel. Allra sist var vi vid ett hus där åtminstone en resandefamilj en period fick hyra lägenhet.

Under vår resa fick vi också prata med den nuvarande ägaren till ett av husen. Hon kunde berätta om den byggnad som nu stod på platsen och varför den ersatt det hus där en resandefamilj tidigare bott. Så småningom kan vi berätta mer om de besökta platserna när de fått sina positioner utmärkta på Reisendekartet.