”Jag är en stolt tattare”

Rose-Marie Wallengren intervjuas idag i Borås Tidning. Bilden är en faksimil av en del av artikeln.

Det är dags att fler berättar vilka de är. Det tycker Rose-Marie Wallengren som i en artikel i Borås tidning idag säger ”Jag är en stolt tattare”.

Rose-Marie är aktiv i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, KFRG, och därigenom medlem i Den skandinaviska resandekartans referensgrupp.

I artikeln berättar Rose-Marie lite om resandefolkets historia i Sverige med inriktning på de förföljelser majoritetsbefolkningen bedrivit. Hon talar också om hur KFRG arbetar för att folkgruppen ska bli mer synlig. Det sägs i artikeln att Eftersom det är en ickeexisterande grupp som varken syns eller märks utåt så finns de inte för svensken i gemen, något som KFRG arbetar för att motverka. Också i arbetet med resandekartan märker vi att många buroar, alltså icke resande, i Sverige inte känner till att resandefolket, eller ”tattarna”, finns.

Tyvärr ligger inte artikeln om Rose-Marie ute på Borås tidnings hemsida men det går att läsa hela tidningen som pdf om man betalar en liten peng.

Dela den här sidan

You have to be logged in .