Kompetansesenter for romanifolket/taterne dannet

Etter mange års drøftelse er nå et kompetansesenter for romanifolket/taterne dennet. Dannelsen av senteret kom etter initiativ fra et samstemt styre i Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond.

Styret i RT-fondet sier i en pressemelding at: …man har passert en milepæl og at mange års arbeid ser ut til å lykkes, og at det er svært heldig at dannelsen skjedde enstemmig og at alle organisasjonene står bak etableringen. Gjennom dannelsen av Romanifolket/taternes senter ser styret en mulighet for at man kan nå bredere ut blant romanifolket/taterne med de årlige bevilgningene fra staten, og at personer som tidligere ikke har fått nytte av midlene, nå kan få bistand og hjelp.

Når kompetansesenteret nå utvikles vil det finne formen etter hvert. Fra Romanifolket/taternes kulturfond sin side finnes et ønske om ting som kan støtte folket på forskjellige måter. Det kan vare  juridisk bistand, gjelds- og økonomisk rådgivning og den allerede eksisterende veiledningstjenesten for erstatningssakene. Næringsdeltagelse og bistand til etablering av egen virksomhet er også blitt diskutert. Et forprosjekt for et eget språkinstitutt finnes i planleggingen.

Til det første styret ble representanter fra alle de fire norske organisasjonene valgt. Holger Gustavsen, ble utsett til styreleder og representerer Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond. Videre ble Jim Karlsen, fra Romanifolkets riksforbund (RRF), Michael Fagerland, fra Foreningen romanifolkets kystkultur (FRK), Trond Rehn, fra Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR) og Lennart Karlsen, fra Taternes landforening (TL) valgt.

Published
Categorized as Folket