Konferens på Voksenåsen

Anne Minken inledde seminariet med en god historisk beskrivning av resandefolkets och romernas väg till Skandinavien. Foto: Bodil Andersson

Under två dagar förra veckan samlades resande, romer, myndighetspersoner och forskare från Norge, Sverige och Finland på Voksenåsen utanför Oslo för att tala om vad dessa länder kan lära av varandra när det gäller minoriteterna romanifolket/taterne/resandefolket och romernas situation.  I en rad korta föreläsningar sattes olika perspektiv på resande och romers situation i Norden. Det framgick bland annat att förhållandena på många sätt skiljer sig åt mellan grupperna. Samtidigt var enigheten stor om att respekten och människokärleken måste genomsyra alla åtgärder som sätts in.

Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket, var den enda talaren som ställde sig på podiet ur ett rent resandeperspektiv. Hans inlägg genomsyrades av en positiv framtidssyn där han menade att resandefolkets kultur kommer att få en allt bättre situation i Skandinavien åren framöver.

Den utställning som berättar om Resandekartan var uppställd under hela konferensen. Dessutom fanns en dator uppställd där det gick att besöka den nya hemsidan. Stora delar av projektets referensgrupp deltog i seminariet och hjälptes åt att svara på frågor om projektet. Vi fick också en möjlighet att presentera det från scenen. Deltagandet i konferensen gjorde att vi fick nya kontakter och många konstruktiva kommentarer när det gäller arbetet med kartan.

Dagarna avslutades med att ansvariga ministrar från Norge och Sverige talade kring vilka möjligheter de ser. Den finska ministern hade dessvärre fått förhinder i sista stund. Att notera var för Resandekartan att norska statsrådet Rigmor Aasrud inför  dagen hade besökt Reisendekartet och konstaterade att sidan innehöll mycket intressant information och var ett exempel på ett gott skandianviskt samarbete. Ministrarna var också eniga om vikten av att gemensamma minoriteter kräver samarbete.

En gudstjänst i vackra Holmenkollen kapell var sista inslaget i konferensen. Foto: Bodil Andersson

Allra sist hölls en gudstjänst i Holmenkollen kapell med norsk biskop, svensk ärkebiskop och norsk präst på talarplats. Flera resande, som av någon anledning alla delade efternamn, stod för underhållningen. Lennart och Monica Karlsen från Taternes Landsforening spelade och sjöng liksom Jim Karlsen, Romanifolkets Riksforbund. Jan Karlsen, Landsorganisasjonen for Romanifolket, spelade dragspel. Detta blev en fin avslutning på två intensiva och lyckade dagar på Voksenåsen.