Kontaktskapande

En paneldebatt kring EUs mål inför 2020 avslutade dagarna i Göteborg. Inkludering är till vår glädje en viktig del av dessa mål. Foto: Bodil Andersson

Som en del av Interreg Sverige Norge Ett Gränslöst samarbete var Den skandinaviska resandekartan förra veckan kallade till konferens i Göteborg under två dagar. Detta gav oss en del nya kontakter och idéer, precis som avsikten var.

Under den första dagen hade vi “speed dating” med andra projekt och organisationer inom Interreg. Vi hade bland annat bett att få träffa sekretariatet för Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerack, eftersom vi under vår danska studieresa förde samtal om ett kommande samarbete med våra värdar där. Mötet i Göteborg visade dock omedelbart att våra intressen inte sammanstrålar med de intressen som ligger bakom detta gemenskapsinitiativ. Här tänker man stora projekt på många miljoner medan vi är glada och stolta över att vi fått ihop pengar till ett litet projekt.

Vi träffade också ett projekt som var inriktade på att göra naturen tillgänglig för fler grupper. Tillgängligt friluftsliv kunde ge oss lite tips om hur vi kan tänka i de fall vi ser att de platser som vi arbetar med i Resandekartan också kan bli besöksmål. Vi kunde i vår tur tipsa om tidigare tillgänglighetsarbete i Bohuslän. Med projektet Rekreativa rutter diskuterade vi kartlösningar, mobilapplikationer och databaser som vi har ett gemensamt intresse för. Vi kommer att mötas igen senare i höst.

Inför mötet med projektet om ett samarbete för krishantering över den svensknorska gränsen visste vi inte vad vi skulle vänta. Glada gick vi därifrån med uppgifter om sjöresande utanför bohuslänska Hamburgsund på 1930-talet. Det är en sak som är så spännande med Den skandinaviska resandekartan – vi får tips och kontakter på de mest varierande ställen.

Dagarna i Göteborg avslutades med en paneldebatt där bland annat EUs övergripande strategiska mål för 2020 diskuterades. Detta kan låta som något långt från vår vardag men det stämmer inte. Bland annat kunde vi jublande ta emot beskedet att det inom panelen sattes högsta prioritet på inkludering inför framtiden. En inkludering där alla är viktiga och det är ju precis det vi jobbar för med Resandekartan.