Kreativiteten flödar

Resandekartans referensgrupp tog del av utställningen "De reisende på Vestlandet". Foto: Bodil Andersson

Vi börjar finna formerna för hur informationen om alla de platser som inventeras i Den skandinaviska resandekartan ska publiceras på Internet. Vid de senaste två dagarnas möte med referensgruppen i Halden har vi till och med satt ett inofficiellt datum när vi hoppas att hemsidan ska lanseras. När vi vet om vi blir klara i tid kommer vi att berätta hur och när det ska ske.

Projektets referensgrupp är en kreativ skara personer med olika bakgrund. Ju bättre vi under projektets gång lärt känna varandra, desto kreativare blir våra möten. Förutom att diskutera hemsidans innehåll har vi vid detta möte planerat vidare kring temadagarna Resandefolket (minst) 500 år i Skandinavien, som hålls i Ed i Dalsland 14-15 september i år. Programmet presenteras senare men vi hoppas och tror att detta kan bli en glädjefylld manifestation.

Istället för att endast sitta i mötesrum i dagarna två gjorde några av oss under måndagen ett besök vid Röd Herregård där administrationen för Halden historiske Samlinger sitter. Vapensamlingen och biljardbordet, som inte är något biljardbord, väckte intresse liksom herrgårdsbiblioteket där vi bland annat fann inte mindre än två olika utgåvor av Victor Rydbergs Singoalla.

Tisdagen inleddes med ett besök vid Fredrikstens festning och att vi tittade på utställningen Båtreisende på Vestlandet, som Haugalandmuseene producerat, och som i sommar visas på Fredriksten. Här pratade vi om innehållet i utställningen, olika former av försörjning som resande traditionellt ägnat sig åt samt hur man kan visa upp detta.

Fredrikstens festning. Foto: Bodil Andersson

Här träffade vi också antikvarie Lillian Nyborg vid Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger som i sommar kommer att registrera in bland annat de “taterarbeider” som finns i museets samlingar i museets databas. Detta är ett arbete hon kommer att göra “inför publik” och gärna tillsammans med barn. Lillian pratade med flera av referensgruppens medlemmar om hur hon ska berätta om föremålen.

 

Vi är nog slitna lite till mans efter dessa två dagar men jag tror att vi också är överens om att vi börjar finna formerna för hur platserna ska ska publiceras och att vi gläds åt vårt gemensamma arbete.

Ett stort tack till Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes Landsforening, Kulturgruppen för resandefolket och Glomdalsmuseet för den tid och det engagemang ni lägger ner för att förverkliga Den skandinaviska resandekartan och för att skapa kontakter mellan resande och buror, mellan Sverige och Norge.