Kulturarv, identitet och framtid

Nationella minoriteter och resandefolket får uppmärksamhet i västsverige de kommande åren. Kulturarv, identitet och framtid blir fokusområden för diskussioner, utställningar och olika pedagogiska satsningar riktade mot kommunerna.

Resandefolket finns med i satsningarna som en del av den nationella minoriteten romer.  Demokrati och mänskliga rättigheter är centralt i en diskussion om minoriteter, kommuner och integration. Utstöllningen Romer – en av fem nationella minoriteter är en del av satsningen. Kopplat till den kan kommunerna också beställa föreställningen Resandeblod.

Det har skapats en hemsida  som berättar om resandefolket och de andra gruppernas historia. Det övergripande namnet på verksamheten  om de nationella minoriteterna är Spektrum.

Bild från hemsidan om resandefolket och romska grupper. Foto: Rickard Hellström
Bild från hemsidan om resandefolket och romska grupper. Foto: Rickard Hellström