Kulturdag viset frem

 

Den internasjonale hjemmesiden til Kulturdag på Jørnehaugen.

Kulturdag på Jørnehaugen søndag 15. September er blitt internasjonalt anerkjent. Dagen er en av 20 arrangementer innen alle virksomheter ovenfor kulturminnedagene i Norge som er valgt ut og blir vist på den internasjonale hjemmesiden European heritage days. Kulturdagen har etter dette en egen internasjonal hjemmeside.

Dagen finnes dessuten på Kulturminnedagenes nasjonale hjemmesider sammen med alle de andre arrangementene innen Kutlturminnedagene 2013.